מילמן דור ההמשך

הסיפור של החברה שלנו הוא סיפור חיים מרתק של בני אדם. כחברה עם ניסיון של חמישה עשורים, עברנו יחד עם לקוחותינו חוויות מרגשותהכרנו את סיפורי ההצלחה וההוקרה של אלפי בני אדם ודאגנו להנציח ולחרוט רגעים חשובים. לאורך השנים קיבלנו והענקנו לעצמנו וללקוחותינו חוויות עשייה ויצירה מרגשות, זכינו להוקרה על הצלחה ללא גבולות, שזורה בסיפורים של רגעים חשובים וחיים שלמים, הכל במטרה להנציח את סיפור החיים והובלתו גם לעתיד. 

בין לקוחותינו • אמשרד הביטחון
 • במשרד התרבות והספורט
 • גרשות המיסים
 • דאמשטרת ישראל
 • האמשרד החינוך
 • ההסתדרות החדשה
 • החברה למתנסים
 • טאתנה
 • נציבות הכבאות בישראל
 • עיריית חיפה
 • עיריית ירושלים
 • עיריית תל אביב
 • פרחי ספורט
 • צדואר ישראל
 • קבוצת עזריאלי
 • תאיגוד הכדורסל
צור קשר
צור קשר קטלוג התאמה אישית